Medarbejderanalyser

Trivselsmåling - Hvorfor og Sådan

Medarbejdernes trivsel har stor indflydelse på virksomhedens muligheder for at opnå gode resultater. Medarbejdere, der trives, har positiv indflydelse på kundetilfredsheden, lavere sygefravær og anbefaler virksomheden, så den lettere kan tiltrække ny, kvalificeret arbejdskraft.

Det er et udbredt problem, at analyseresultater, der er "alles" ansvar, hurtigt bliver "ingens" ansvar. For at motivere til handling kan man målrette rapporteringen til den/de person/er, der har ansvaret - f.eks. for en afdeling - ved at bidrage med overblik og relevante, prioriterede indsatsområder allerede på den første side: Hvad er min afdelings indsatsområder? Hvordan klarer vi os sammenlignet med de andre afdelinger? etc. 

Fremgangsmåde:

Afdækning af behov
Vi tager et møde, hvor vi afdækker på hvilke områder medarbejdernes tilfredshed og trivsel bør måles. Sammen laves en ønskeliste, som via spørgsmålsdatabasen eller skabelonerne omsættes til et godt spørgeskema.

Udsendelse eller datafangst
Mange Medarbejderalyser laves i dag via Web-baserede spørgeskemaer, og med DeskTopSurvey er det nemt at udsende invitationer, og samle svar ind via internettet. Andre interview-former (papir, telefon osv.) understøttes også.

Anonymitet
En meget vigtig faktor er, at medarbejderen kan stole på, at besvarelsen er helt anonym, og ikke kan linkes tilbage til medarbejderen på nogen måde.

Reminder/Rykker
Når deadline for besvarelsen af spørgeskemaet nærmer sig, kan man med fordel udsende en reminder. Det er naturligvis kun dem der IKKE har svaret der får denne.

Databehandling
En af de helt store fordele ved DeskTopSurvey er, at man kan samkøre data fra sine øvrige systemer (personalesystem), direkte ind på skemaet. Anciennitet, køn, alder, afdeling er nogle få eksempler på værdifulde data, der når de er påført skemaet, giver en utrolig dybde i resultaterne.

Rapport opsætning og Powerpoints
Det vigtige i en trivselsanalyse er, at få netop de resultater frem der for alvor vil skabe mulighed for, at øge loyaliteten, tilfredsheden og trivslen i virksomheden. DeskTopSurvey har den nemmeste rapportgenerator på markedet.
Alt kan uden problemer kopieres direkte til alle andre programmer, hvilket gør det til en smal sag, at lave en overbevisende Powerpoint præsentation af analysen.

Andre analyser inden for HR som DeskTopSurvey dækker:

360 grader ledervurdering

En model for ledervurdering hvor lederen ud over at vurdere sig selv bliver vurderet af sin overordnede, sideordnede og medarbejdere. Formålet er at styrke lederen i sin personlige udvikling ved at sætte fokus på kendte - og / eller ukendte - styrker og svagheder. 

Nye medarbejdere og jobansøgere

Hvilke forventninger har nye medarbejdere og jobansøgere til din virksomhed? Hvad gør din virksomhed attraktiv at arbejde i? Hvilke parametre betyder noget for, om virksomheden også i fremtiden kan tiltrække de bedste medarbejdere?

Uddannelse og kursus forløb

Er kravene til læring blevet indfriet? Hvordan har medarbejderens oplevelse været af forløbet? Hvad kan gøres bedre næste gang, en medarbejder sendes afsted?

Virksomhedens værdier, vision og mission

Kender medarbejderne virksomhedens værdier, altså virkelig kender dem og den adfærd, der er forventet i forbindelse med at leve disse værdier i dagligdagen? Man kan nemt blive overrasket over, hvordan virkeligheden ser ud. Hvis man altså tør spørge ... 

Sygefravær

Undersøg årsagerne bag virksomhedens sygefravær, og brug resultaterne til at gøre en aktiv og målrettet indsats for at minimere det. 

APV (arbejdspladsvurdering)

Den lovpligtige arbejdspladsvurdering, som de fleste virksomheder kender til. Se mere..

Kompetenceprofil

Kortlæg medarbejdernes kompetenceprofil, og få et præcist overblik over virksomhedens personale ressourcer samt nuværende og fremtidige behov for efteruddannelse.  

Medarbejder udviklingssamtaler

Afklar forventninger forud for samtalerne, og følg op med et nyt skema halvvejs i perioden: Blev det aftalte opfyldt? Hvordan går det nu?

Opsagte og fratrådte medarbejdere

Fratrådte medarbejdere kender virksomheden indefra og kan ofte bidrage med guldkorn af viden på områder som bl.a.: Hvad er virkelig godt ved arbejdspladsen, og hvad er mindre godt? Hvad kan virksomheden gøre for fremover at fastholde dygtige medarbejdere? Hvad er de virkelige årsager til at medarbejdere rejser?

Personalegoder og arrangementer

Frokostordninger, frugt, gratis avis, fitness center, rabat, sundhedsordning.... hvor er pengene givet godt ud, og hvor er de det ikke? Mål evt. specifikt tilfredsheden med den nuværende frokostordning, og følg op på virksomhedsdagen eller julearrangementet med et kort, relevant spørgeskema, som giver input til at gøre det endnu bedre næste gang.

Se eksempler på rapporter her
eller
book en uforpligtende præsentation her

MMB Software ApS - ěstergade 7 - 8600 Silkeborg - Telefon: 8680 3477 - Fax: 8680 4136 - info@dtsserver.dk