Medarbejder Trivsel / Stress test

Stress er et stort problem mange steder. DeskTopSurvey kan hjælpe jer med at opdage og afdække problemet inden det for alvor begynder at belaste virksomheden.

En af løsningerne er, at måle dine medarbejderes trivsel, og der i gennem skabe et nøjagtigt billede af eventuelt "gule og røde" områder, som der så kan sættes ind overfor, inden stress resulterer i dyre sygemeldinger.

En anden og mere offensiv model, kunne være løbende at måle på trivsel.

Som et af de talrige eksempler kan nævnes den løbende "Fredags Trivsel", som i sin enkelthed består af fem nøglespørgsmål, der hver fredag sendes til alle medarbejdere. Alt efter hvordan svarene falder ud, bliver medarbejderen så udspurgt yderligere, eller rådet til at tage kontakt til rette vedkommende, får gode råd osv. Du kan selv indstille jeres ambitionsniveau så det passer til jer.

Prøv en meget forsimplet udgave her: Fredags Trivsel

Samtidig får virksomhedens HR afdeling værdifuld information om stressniveauet på en sikker, anonym og afdelingsspecifik måde: (her vist som et dashboard)

Vis i fuld størrelse

Udover dette har DeskTopSurvey et batteri af mulige trivselsmålingsspørgeskemaer og rapport modeller, som på elegant vis afslører og dokumenterer de problemområder der måske eksisterer i din virksomhed. Se mere om trivselsmåling og medarbejderanalyser her

Få tilsendt yderligere information samt et gratis eksempel på en Stress/Trivsels rapport lavet i DeskTopSurvey:

Firma navn:
 
Navn:  
Telefon:  
Email adresse:
 
   

Eller:

Book et uforpligtende møde, og lad os give et bud på hvorledes du får sat trivsel i Jeres virksomhed i fokus.

MMB Software ApS - ěstergade 7 - 8600 Silkeborg - Telefon: 8680 3477 - Fax: 8680 4136 - info@dtsserver.dk