Evaluering

DeskTopSurvey har indbygget en række special værktøjer til evaluering, ud over den almindelige måling/analyse:

Ledelses evaluering (også kaldet 360 graders evaluering)

Der tages udgangspunkt i en brutto liste af spørgsmål. Bruttolisten afdækker i bund de forskellige facetter som indgår i ledelse. Man kan uden problemer tilføje og fjerne spørgsmål, således at de målepunkter som lederen bedømmes på er de helt rigtige.

DeskTopSurvey stiller resultaterne op i 4 segmenter:

  • Lederens egen vurdering
  • Hans/hendes overordnedes vurdering (hvis relevant)
  • Hans/hendes sideordnedes vurdering
  • Hans/hendes underordnede vurdering

Det er fra denne "hele vejen rundt" måling, at begrebet 360 grader stammer.

Der er mange forskellige tilgange til resultatet, men DeskTopSurvey gør det nemt at lave en handlingsorienteret og klar rapport.

Vi viser gerne anonymiserede eksempler.

Test og eksaminer

Test medarbejdernes viden direkte via "Nettet" og med øjeblikkelig feedback.
Alene det at lave testen, er med til at højne vidensniveauet og feedback sikrer, at alle der deltager får udvidet sine færdigheder.

I kan også teste jeres kunders viden om jeres produkter? Eller lægge tests ud på jeres hjemmeside, og på den måde få værdifuld information, vel og mærke mens respondenten har en underholdende og lærerig oplevelse.

Mulighederne er utallige. Her er to små test, med hver sin måde at præsentere resultatet for medarbejderen/resondenten.

Test nummer 1 Trivial Pursuit (med umiddelbar resultat-feedback)

Test nummer 2 IT (med resultatsoversigt)

Kompetence evaluering

DeskTopSurvey har indbygget et point-system, som gør kompetence afklaring til en enkel proces. Kombineret med de mange muligheder som Internettet giver for umiddelbar feedback, har DeskTopSurvey et utal af anvendelses områder hvis man ønsker at:

  • Måle medarbejderes kompetencer
  • Måle effekt af efteruddannelse
  • Måle effekt af kortvarige kurser
  • Lave "match-making" af job og kompetencer (kompetence profiler)

Nogle af danmarks bedste kursus-centre bruger den indbyggede "Før og Efter" opstilling til at dokumentere Deres kvalitet.

Vi viser gerne eksempler på hvordan.

Effektmåling/evaluering

Når der udføres effektmåling med DeskTopSurvey værktøjet, er det den indbyggede mulighed for benchmark og trend der anvendes. Et hvilket som helst antal målinger kan holdes op i mod hinanden og der kan sammenlignes med den målsætning, som var udgangspunktet for målingen.

Drill down faciliteten, hvor man uden problemer kan få det enkelte spørgeskema vist, giver god mulighed for at arbejde i dybden.

Rapportdelen i DeskTopSurvey er simpel og intuitiv at benytte, hvilket gør at den tid man bruger på at udarbejde rapporten, bliver brugt på at finde de spændende ting frem, og ikke på at lede efter funktioner.

Team evaluering

DeskTopSurvey anvendes som et effektivt værktøj til Team evaluering. Teams kan benchmarkes og det enkelte teams udvikling kan følges via trends.

Navnlig de mange og unikke muligheder DeskTopSurvey giver på Internettet, gør det til en smal sag, at lave evalueringer. Da alle rapporter nemt kan publiceres via nettet, kan de enkelte team holdes ajour med resultaterne, uden at trække hårdt på tid og kræfter.

DeskTopSurvey kan understøtte TUS (Team Udviklings Samtaler) med muligheden for både at behandle kvantitative og kvalitative data.

Vi viser gerne anonymiserede eksempler på Team evaluering.

Ring på 8680 3477 og snak med Carsten Heinmann eller udfyld denne så kontakter vi dig:

Firma navn:
     
Navn:      
Telefon:      
Email adresse:
     
Spørgsmål eller kommentarer:      
   
 

 

MMB Software ApS - Østergade 7 - 8600 Silkeborg - Telefon: 8680 3477 - Fax: 8680 4136 - info@dtsserver.dk