Profil/Historie :

DeskTopSurvey er udviklet af MMB der siden 1991 har været et af de førende bureauer indenfor kundetilfredshed og medarbejdertilfredshed.

1993: MMB Udviklede det første stykke software til præsentation af analyseresultater og det var på baggrund af denne udvikling af analyseprogrammet DesktopSurvey blev udtænkt.

1993: MMB starter den internationale sammenslutning af analyseinstitutter: Business Information Group (BIG). BIG dækker i dag det meste af Europa og arbejder tæt sammen om internationale opgaver.

1994: MMB Starter som nogle af de første i Danmark indsamling af data via Internet baserede spørgeskemaer

1996: MMB Standardiserer måden at oprette Internet baserede spørgeskemaer og gør det muligt for brugere UDEN teknisk viden om nettet at sende og modtage strukturerede data via nettet.

1998: MMB afleverer samtlige analyse rapporter suppleret af DTSViewer som giver den enkelte analysekøber mulighed for selv at lave alle de kørsler og segmenteringer de måtte ønske, oven i købet på en "peg og klik" platform.

1999: DeskTopSurvey færdiggøres som selvstændig produktpakke

2000: DeskTopSurvey sælges til de første 40 virksomheder og står sin prøve på markedet (næsten samtlige er stadig brugere af DTS)

2001: MMB fusionerer MMBs analysedel med Analysegruppen A/S, og siden har MMB koncentreret kræfterne om at lave brugervenligt software.

2003: DeskTopSurvey kan nu ligeledes aflæse skemaer via indscanning.

2007: DeskTopSurvey åbner udviklingsafdeling i Bangalore (Indien)

2008: DeskTopSurvey har netop søsat sin første kunde der benytter den helt nye Dashboard teknologi, som giver "Relevant information i rette tid til rette vedkommende".

2009: Udvikling af nye spørgsmålstyper specielt designet til Internettet er færdiggjort. Alle spørgeskemaer kan nu benytte drag og drop samt avancerede afkrydsning og fokusering. Vi opnår markante højere udfyldelsesgrader og svarprocenter.

MMB har til huse i Silkeborg og er hovedforhandler i Danmark af DesktopSurvey.

MMB Software ApS - Østergade 7 - 8600 Silkeborg - Telefon: 8680 3477 - Fax: 8680 4136 - info@dtsserver.dk