Funktionsliste:

DeskTopSurvey (DTS) er et nemt og brugervenligt system, som samtidig har funktioner der gør det muligt, at lave meget avancerede analyser og rapporter.

Funktionsoversigten kan bruges til at sammenligne med andre systemer, for at afdække DTS´s unikke punkter.

Brug listen når du undersøger andre analyse systemer, den vil med sikkerhed vise dig hvilke styrker og svagheder de har.

Spørgsmåls typer og Design
Næsten alle analyse systemer
Nogle få analyse systemer
Desk
Top
Survey
Åbne tekst baserede spørgsmål
X
X
X
Lukkede multible choice spørgsmål
X
X
X
Skala spørgsmål (matriks)
X
X
X
Valgfrie skalaer
-
X
X
Valgfrie illustrationer af skalaer (smiley´s og lign.)
-
X
X
Numeriske spørgsmål
X
X
X
Jumps - Svares der på en bestemt måde hoppes der til bestemt side
-
X
X
"What you see is what you get"
Rediger direkte i det skema som efterfølgende lægges på nettet. (Ingen kringlede underskærme eller menuer)
-
-
X
Valgfrit om man bruger sin egen hjemmeside eller en hostet løsning. Domæne navnet bestemmes af Jer: www.valgfrit.dk
-
-
X
Undersøgelser på Intranettet (ingen data lægges eksternt)
-
-
X
Brug af eget logo på internetbaseret skema
-
X
X
Brug af eget design (style) på internetbaseret skema
-
X
X
Fuld frihed til eget design på internetbaserede skemaer
-
-
X
Oprettelse af flere sprogversioner samtidig
-
X
X
Mulighed for at gøre svar påkrævet
X
X
X
Genbrug af egne spørgsmål (spørgsmålsdatabase)
-
X
X
Profesionelt udarbejdede forslag til spørgeskemaer
-
X
X
Professionelt udarbejdede spørgsmål indenfor alle gængse analysetyper
-
-
X
Intelligent spørgeskema wizard som laver forslag til udformning af analysen
-
-
X
Video, flash og animationer direkte på spørgeskemaet
-
-
X
Link til forklaringer eller andre sider
-
X
X
Valgfri "videresend" når spørgeskemaet er besvaret (Link til ny analyse eller måske en konkurrence?)
-
X
X
Papirversion af spørgeskemaet (Ikke alle respondenter kan nås via Internet)
-
X
X
Indscanning af svar (slip for at taste)
-
-
X
CATI (computer aided telephone interviewing) Telefoninterviews
-
X
X
TouchScreen inddatering (lad respondenterne svare direkte ved at trykke på skærmen)    
X
Børne interviews (spørgsmål via Touch-Screen, udelukkende med billeder og oplæst tekst og eventuelt video)    
X
CAPI (computer aided personel interviewing) via mobiltelefon/pda /Iphone
-
X
X
Sortering af spørgsmål (ændre rækkefølge)
X
X
X
Sortering af spørgsmål (ændre rækkefølge) ved hjælp af Drag´n drop
-
-
X


Gennemførelse/invitationer
Næsten alle analyse systemer
Nogle få analyse systemer
Desk
Top
Survey
Udsendelse af invitationer med link til spørgeskema
X
X
X
Valgfri afsender på invitationer
-
X
X
Udsendelse af invitationer fra eget e-mail system (Outlook m.fl.)
-
-
X
Udsendelse af Rykker eller Reminder
X
X
X
Nem eftersendelse af evt. fejl e-mails
-
-
X
"Flette" felter i invitationer ("Kære xxxx")
-
X
X
E-mail lister fra CRM eller e-mail system
-
X
X
E-mail lister fra gængse formater (Excel, Word, Outlook, m.fl.)
-
-
X
E-mail alerts (hvis der svares på en bestemt måde, så sendes en mail til en forud-bestemt), feedback mulighed
-
X
X
Få tilsendt en e-mail når en svarprocent er opnået
-
X
X
Ved Test eller "Quick polls" gives direkte feed-back når skemaet er udfyldt (kan vise "rigtige" og "forkerte" svar mm.)
-
-
X


Data og efterbehandling
Næsten alle analyse systemer
Nogle få analyse systemer
Desk
Top
Survey
Kodning og gruppering af besvarelser på åbne spørgsmål
-
-
X
Sammenligning af analyser (f.eks. 2008 sammenlignet med 2009)
-
X
X
Sammenligning af uens analyser, på spørgsmålsniveau og via indeks tal
-
-
X
Import af "gamle" analyser fra andre kilder (f.eks. Excel, Access, SQL osv.)
-
-
X
Eksport i gængse formater
(CSV, TXT, xls m.fl)
-
X
X
Oprettelse af nye spørgsmål/variable på baggrund af "And" "Or" og "Not"
-
-
X
Splitte analyser og sammensætte dem igen på nye måder (effektivt til afdelings rapporter i sammenligning med alle)
-
X
X
Mulighed for udelukkelse af "halvt" udfyldte skemaer
-
X
X


Rapportering
Næsten alle analyse systemer
Nogle få analyse systemer
Desk
Top
Survey
Fordelingstabeller og grafer
X
X
X
Gennemsnitstabeller og grafer
X
X
X
Krydstabeller og grafer
X
X
X
Kryds i mellem skalaer (gab) tabeller/graf
-
X
X
Udregning af statistisk sikkerhed
-
X
X
Quickrapport (Alle resultater på en side)
-
X
X
> 250 forskellige graftyper
-
-
X
Eget logo i baggrund af graf
-
-
X
Logo/billede som søjle i søjlediagrammer
-
-
X
Alle grafer kan indstilles frit, f.eks. akser, benævnelser, titler, ledetekster, decimaler mm.
-
-
X
Resultater kan sorteres i stigende og faldende orden
-
X
X
Fuld frihed til eget design af grafer (alt kan stilles til den style man ønsker)
-
-
X
Professionelt udarbejdede graf indstillinger, blandt andet: Vista, Excel, Mac, Pastel +25 flere ...
-
-
X
Graf og tabel indstillinger kan gemmes og genbruges
-
X
X
Lav én rapport, brug den på flere analyser (f.eks. afdelingsrapporter og underrapporter)
-
-
X
Pivot tabeller (kryds af mere end 2 spørgsmål eller baggrundsvariable)
-
X
X
Avancerede filtrer (And, Or og Not)
-
X
X
Koorlation mellem datasæt (find evt. sammenhænge)
-
X
X
Interaktiv Viewer (giv andre adgang til dataene i nemt peg og klik værktøj)
-
-
X
Avancerede lister af tekstbesvarelser (inklusive navn på respondent, opdeling i grupper mm.)
-
-
X
"Færdige rapportside" generator, der laver både tabeller og grafer og gemmer direkte i pdf eller word/excel
-
-
X
Mulighed for krypterede password beskyttede pdf rapporter
-
X
X
Påkøring af andre data, baggrundsvariable
-
X
X
Håndtering af anonymitet og Identitet
-
X
X
Før og Efter målinger (effekt måling)
-
-
X
Eksport af grafer i tryk-kvalitet (tiff) til brochure/materiale
-
-
X
Eksport af grafer i professionel kvalitet til hjemmeside (jpg/gif)
-
-
X
Samkøring af interviews med CRM system
-
X
X
Vægtning af resultater (se for eksempel hvor stor en del af din "omsætning" der er tilfreds og ikke bare hvor mange kunder)
-
-
X
Egne tekster og konklusioner direkte i rapportformatet (sammen med de genererede grafer og tabeller)
-
-
X
Tabeller kan styles og indstilles med farver, fonte, linjer, størrelser og egne tekster
-
-
X
"Kopi og Sæt ind", på alle rapportelementer, gør det muligt at genbruge elementer
-
X
X
Sammenligning af flere spørgsmål i samme graf/tabel
-
-
X
Total indeks, total gennemsnit og Loyalitetsprofiler udregnes automatisk
-
-
X

 

MMB Software ApS - ěstergade 7 - 8600 Silkeborg - Telefon: 8680 3477 - Fax: 8680 4136 - info@dtsserver.dk